Πνευμονολογικό Τμήμα

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Dr. Μιχάλης Κίτρου – Ειδικός Πνευμονολόγος

Διευθύνων Σύμβουλος

 

Εκτελούνται οι πιο κάτω εξετάσεις:

Λειτουργικός Εργαστηριακός έλεγχος Αναπνευστικού Συστήματος, Σπιρομέτρηση, Καμπύλη Ροής / Όγκου, Στατικοί και Δυναμικοί Όγκοι, αντιστάσεις αεραγωγών, Διατασιμότητα Πνευμόνων, έλεγχος αναπνευστικών μυών, Οξυμετρία, Διαχυτική ικανότητα Πνευμόνων

Εργοσπιρομετρία – Κλινική Δοκιμασία Άσκησης

Βρογχοσκόπηση με εύκαμπτο βρογχοσκόπιο, με τοπική αναισθησία

Παρακέντηση Υπεζωκότος, λήψη Βιοψίας Υπεζωκότος

Από τις 24/11/2016 το Πνευμονολογικό μας Τμήμα είναι συμβεβλημένο με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
για τις Διαγνωστικές Εξετάσεις που διενεργούνται σε αυτό

Μετάβαση στο περιεχόμενο