Νέος Μαγνητικός Τομογράφος

 

Στο Διαγνωστικό μας Κέντρο, ο νέος μαγνητικός τομογράφος της Siemens, τύπου Symphony Maestro Class, με μαγνητικό πεδίο 1,5 Tesla εξασφαλίζει άνετο περιβάλλον εξέτασης, ταχύτερους χρόνους παραμονής εντός του μαγνήτη και εικόνες υψηλότερης διαγνωστικής αξίας. Λόγω της νέας τεχνολογίας είναι εφικτές:

  • Η καλύτερη απεικόνιση των αρθρώσεων και των μαλακών μορίων
  • Η δυναμική εξέταση του ήπατος
  • Η δυναμική εξέταση της υπόφυσης
  • Η καλύτερη απεικόνιση των αγγείων της κοιλίας, του θώρακος, του τραχήλου και του εγκεφάλου
  • Η καλύτερη απεικόνιση του χοληφόρου δένδρου (MRCP)
  • Η εφαρμογή ακολουθιών διαχύσεως (DWI) στον εγκέφαλο
  • Η λεπτομερέστερη απεικόνιση του εγκεφάλου
  • Η μαγνητική ουρογραφία
Μετάβαση στο περιεχόμενο