Το Διαγνωστικό μας Κέντρο δέχεται Ασθενείς ασφαλισμένους σε οποιοδήποτε από τα παρακάτω Ασφαλιστικά Ταμεία:

 

Οι ασφαλισμένοι στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. πληρώνουν 15% συμμετοχή. Στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. περιλαμβάνονται τα παρακάτω Ασφαλιστικά Ταμεία συμβεβλημένα με το Κέντρο μας:

 • ΙΚΑ, (από 1η Ιανουαρίου 2012)
 • ΟΓΑ, από (1η Ιανουαρίου 2012)
 • ΟΑΕΕ,από (1η Ιανουαρίου 2012)
 • ΟΠΑΔ (Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου), από 1η Ιανουαρίου 2012
 • ΤΥΔΚΥ (Ταμείο Υπαλλήλων Δήμων και Κοινοτήτων), από 1η Ιανουαρίου 2012
 • Οίκος Ναύτου, (από 1η Απριλίου 2012)
 • ΕΤΑΑ, από 1η Νοεμβρίου 2012 (Εδώ περιλαμβάνονται: ΤΣΜΕΔΕ, Δικηγόροι, Συμβολαιογράφοι, ΤΣΑΥ)
 • Δ.Ε.Η. (από 1η Μαΐου 2012)
 • ΤΑΠΟΤΕ (από 16η Μαΐου 2012)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΣΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

ΤΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΜΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • ΛΙΜΕΝΙΚΟΙ --> Οι Λιμενικοί δεν πληρώνουν συμμετοχή
 • ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ --> Οι Στρατιωτικοί πληρώνουν 20% συμμετοχή (Τα μέλη)
 • ΟΑΤΥΕ (Αφορά τις τράπεζες: ATE Bank, Εθνική, Τράπεζα Ελλάδος). Άνευ συμμετοχής.
 • Επιπροσθέτως, το Διαγνωστικό μας Κέντρο συνεργάζεται με Εταιρίες Ιδιωτικής Ασφάλισης, όπου οι όροι συμμετοχής προκύπτουν κατόπιν συνεννόησης - συμφωνίας του Κέντρου μας με την εκάστοτε Ασφαλιστική Εταιρία
 • Σε Ασθενή ο οποίος δεν υπάγεται σε κανένα από τα παραπάνω ασφαλιστικά ταμεία, προβλέπεται κανονική πληρωμή με έκδοση τιμολογίου